Details

General


Morphemic form: {əkəq}N
New orthography: ikeq
Proto-eskimoic root: əkəʀ
Morpheme type: Noun base
Right sandhi: None

DescriptionNoun stem


Stem type: Strong q-stem
Declension type: up-declined
Declension sandhi: Weakening
ABS.sg ERG.sg ERG.pl ALL.sg ABS.3sg/sg Special forms
New orthography ikeq ikerup ikerit ikermut ikera
Phonemic notation əkəq əkərup əkərit əkəqmut əkəra

Meaning(s)


Meaning Notes
bay
fjord