Combinations with V{(t)sii}V


Morpheme New Orthography English
V{(t)siiaq}N -tsiiaq, +siiaq something awaited to Vb
V{(t)siisə}N -tsiisaa, +siisaa in the meantime, before Possessor Vb
V{(t)siisəgə}V -tsiisigaa, +siisigaa, -tsiisigalugu, +siisigalugu Agent Vb Patient in the meantime, while waiting for Someone to Vb; until Object Vb'es
V{(t)siicaq}N -tsiisaa, +siisaa until Possessor Vb'es